ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

buoyant Lab

objectweight in airapparent weight in waterbuoyant force (weight in air-apparentpulley weight in airlength of stringweight 110N8.51.51501.47weight 25N4.50.5600.588weight 32N1.50.5400.392weight 41.9N1.40.5300.294weight 51.0N0.80.2150.147weight 6

โพสต์ล่าสุด

electric charge

Color Lab

Milk lab

Volume density and mass

Impact of the environment

clouds lab

Acid rain

food chain project

SCIENCE PROJECT

EXAM